Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

micro stutters

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

hey guys, i am experiencing micro stutters when watching videos when i enable hardware accelerating in google chrome, firefox and microsoft edge. If i turn hardware acceleration off in all 3 browsers, my videos play flawlessly. it's 2021 and there should not really be any problems with high end hardware. When playing games , everything is fine. Watching videos have micro stutters

my system : rtx 3080, 5950x cpu, 64gb ram, 980 pro ssd, x570 aorus master motherboard