Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firfox 88 version updates. my saved password an URL is missing or cleaned.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi sudarshan.jadhav

more options

Hi Team, As per 88 version update for web browser. I am facing my developement website creashing problem. I have fixed this issue with help of about:service in search bar.

But as per suggestion i am refresh Firefox. Everything saved URL password is missing from my browser. So please suggest or resolved my problem ASAP

Note: Before updation i am not looged in as user account in my Firefox.

Giải pháp được chọn

Hi Team,

Now i am able to see my saved URL and password under my logins and passwords tab.

Thanks for the help.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi Team,

Now i am able to see my saved URL and password under my logins and passwords tab.

Thanks for the help.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.