Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Print size problems

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi 1-dimensional_box

more options

when i print, it's too small or too large. it doesn't seem to matter if I do everything that is suggested, it still doesn't print the correct size. Either half or more of the page is off or the print is too small. I usually have to make it down to 30% to fit the paper size in print preview. 30% is way too small. Help please. I've been putting up with this quite some time now and it's frustrating.

Giải pháp được chọn

It's not clear to me what you are printing, are you printing HTML (web) pages?

Generally, I've found the add-on [Print Edit WE] very useful for web printing! It is recommended by Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

It's not clear to me what you are printing, are you printing HTML (web) pages?

Generally, I've found the add-on [Print Edit WE] very useful for web printing! It is recommended by Firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.