Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My primary email is no longer active so how do I verify my account to add a secondary email?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My primary email is no longer active so how do I verify my account to add a secondary email?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Try logging into the secondary email account via online.

Then there should be a alternate method to validate your email, like with a phone.

See pic for example:

more options