Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Search links

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi milosagastume11

more options

How do I get Firefox to open search links in a new tab?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Position yourself on the link -> right ctr -> open Link in new Tab

If you want firefox to do it automatically when you press the link, you can check this article:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/tab-preferences-and-settings

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.