Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Passwords not autofilling on ipad with ios 14

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi milosagastume11

more options

I have Firefox (updated automatically) for PC with autofill working fine to fill in my username and password on websites. I have installed Firefox latest version on my iPad with iOS and installed Lockwise. All of my logins and passwords are synced to Lockwise. I have autofill logins and passwords enabled for Lockwise in my iPad settings exactly as instructed by the information on the Lockwise app.

When I open a website in Firefox iOS however Lockwise opens and presents me with the list of all websites and Logins and I have to manually search for the website, select it and then it will autofill the website to login. This is a hassle of course. This is the case whether I have Firefox or Safari as the default browser.

Oddly enough if I try to log into the same website with Safari, Lockwise opens and autofills the Safari website with no problem or further input from me as I would expect it to.

What can I do to make Firefox autofill automatically in iOS like it does for my PC?

Thanks

Greg

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

This may be a matter of your device, not firefox

Hữu ích?

more options

Hi, I did not find this reply helpful. Why would this not be a bug. According to Mozilla instructions, autofill should work on iOS devices. Is there a way to feed back to the developer on this issue, or is anyone else having this problem?

Hữu ích?

more options

greg100o said

Hi, I did not find this reply helpful. Why would this not be a bug. According to Mozilla instructions, autofill should work on iOS devices. Is there a way to feed back to the developer on this issue, or is anyone else having this problem?

try this: https://support.mozilla.org/en-US/kb/sync-bookmarks-logins-and-browsing-history-firefox

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.