Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Security risk with certificate

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

When I go to https://www.sz-shop.de/ostern, FF tells me that there is a risk

"Warnung: Mögliches Sicherheitsrisiko erkannt ... Am wahrscheinlichsten wird das Problem durch die Website verursacht und Sie können nichts dagegen tun. Sie können den Website-Administrator über das Problem benachrichtigen."

That is what I did. I called that shop and told about that warning. The lady on the phone also went to the address, but she did NOT see that warning. She confirmed that her PC was OUTSIDE of sz-shop.de like mine.

So the problem is a potentially wrong warning? Or how can we explain that I see a warning and other people do not see it?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Right. My McAffee says that this cert is for *.sueddeutsche.de and doesn't let me in. She probably didn't enter your URL, only szshop.sueddeutsche.de, which is OK.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Right. My McAffee says that this cert is for *.sueddeutsche.de and doesn't let me in. She probably didn't enter your URL, only szshop.sueddeutsche.de, which is OK.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.