Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Your browser is not currently supported for streaming Live TV and DVR content with DISH Anywhere. Please use a Chrome or Safari browser to access this content.

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Your browser is not currently supported for streaming Live TV and DVR content with DISH Anywhere. Please use a Chrome or Safari browser to access this content.

Please support streaming live tv and dvr content.

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Dear bhooson, what operating system do you use? what version of firefox do you use?

Hữu ích?

more options

WINDOWS 10 Firefox 86

Hữu ích?

more options

Please provide a public link (no password) that we can check out. No Personal Information Please !

Hữu ích?

more options

Fred McD - don't understand what you are asking for...

Hữu ích?

more options

I see more issues reported about DISH Anywhere on Firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.