Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bing in Firefox

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 6 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi user3585702

more options

Microsoft has somehow inserted Bing into all browsers without asking. How do you get rid of it in Firefox?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Dear Imccarth,

Remove search engines

To remove a search engine, follow these steps:

 1. Open the Search panel in Firefox using one of these methods:
  • In the tab that opens, click on {menu Search} in the left pane.
  • If you added the optional Search bar, click the magnifying glass MagnifyingGlass on the Search bar and then click {menu Change Search Settings}.
 2. Under'Search Shortcuts", click on the search engine you want to remove.
  Fx68RemoveSearchEngine
 3. Click the {button Remove} button to take it off your list.

I hope to be proved helpful

Được chỉnh sửa bởi user3585702 vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.