Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Received yesterday a proposal from firefox for a gift and asked to pay $1 for it ???

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi restobsil

more options

I was surprised yesterday when opening Firefox to receive a gift proposal (a samsung smartphone) as a faithful user & asked to fill up a questionary and pay $1 with my creditcard details to receive the gift, which I didn't do. Is it usual to receive such a proposal ? Was it really coming from Firefox ? Thank you

Giải pháp được chọn

No, it's not ours, this is just a scam.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

No, it's not ours, this is just a scam.

Hữu ích?

more options

I thought so... But that was very well done ! Thank you.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.