Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

MS Virtual Assistant

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

Microsoft Virtual Assistant. I used it the other day. Now it pops up every time I do a search. Can someone guide me how to stop that please? Thanks Joseph

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.