Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Politics

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Are Trump voters welcome here or should I find a new browser?

Giải pháp được chọn

Everyone is welcome to use Firefox.

If you asked this question because you are upset by content on the built-in home/new tab page, check out this article for how to select and deselect categories of content: Hide or display content in New Tab.

If you were encountering some other problem with Firefox, what is it?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Everyone is welcome to use Firefox.

If you asked this question because you are upset by content on the built-in home/new tab page, check out this article for how to select and deselect categories of content: Hide or display content in New Tab.

If you were encountering some other problem with Firefox, what is it?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.