Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

parler

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 77 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Can't log on to parler. Is there a way to bypass google?

Giải pháp được chọn

I don't understand. What does google have to do with you logging into this site? Are you having browser issues, getting error messages... More detail, steps to replicate, and screenshots please.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I don't understand. What does google have to do with you logging into this site? Are you having browser issues, getting error messages... More detail, steps to replicate, and screenshots please.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.