Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

updates are disabled by your system administrator

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 128 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Firefox in the window about the program writes "updates are disabled by your system administrator" and does not allow the update. How do I fix and enable updates?

Firefox in the window about the program writes "updates are disabled by your system administrator" and does not allow the update. How do I fix and enable updates?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options