Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Outlook messages not visible when opened ; Uncaught (in promise) Error: GetTimeZone failed: No Reason Phrase

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 94 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Olilaf

more options

Hi,

I am using Firefox v84.0.1 to read mails in Outlook online OWA. When I try to open a message, an error messag is shown in the window:

     the e-mail message can not be displayed, check your internet connection.

In the console I see messages like: Uncaught (in promise) Error: GetTimeZone failed: No Reason Phrase

Hi, I am using Firefox v84.0.1 to read mails in Outlook online OWA. When I try to open a message, an error messag is shown in the window: the e-mail message can not be displayed, check your internet connection. In the console I see messages like: Uncaught (in promise) Error: GetTimeZone failed: No Reason Phrase
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

I have logged out and in on outlook.live.com an the problem is solved.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I have logged out and in on outlook.live.com an the problem is solved.