Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks file loaction

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi email92

more options

I am using Firefox 83.0 on Windows 10.

I have a recovered C: drive from my old PC that died. I need to recover the Firefox bookmarks on that drive. Anyone know where are they located?

Thanks, Steve

Giải pháp được chọn

Hi, please see if this helps - see under the heading 'Finding your profile without opening Firefox' in Profiles - Where Firefox stores your bookmarks, passwords and other user data

Also see: Recovering important data from an old profile

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hữu ích?

more options

I knew I was going to get this type of response. I specifically said I was trying to recover thye bookmarks form "a recovered drive". Which means I cannot access from a browser, the files exist on an external drive.

I need to know the file location from Windows Explorer, not Firefox browser.

Can anyone else help?

Thanks.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hi, please see if this helps - see under the heading 'Finding your profile without opening Firefox' in Profiles - Where Firefox stores your bookmarks, passwords and other user data

Also see: Recovering important data from an old profile

Hữu ích?

more options

Thanks Scribe

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.