Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

recovering or deleting a saved user name and password

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I saved a password and user name for a site but I cannot remember it and cannot access the site. I tried calling the helpline for the site but they were unable to change the information that was saved. How do I access the site?bold text

I saved a password and user name for a site but I cannot remember it and cannot access the site. I tried calling the helpline for the site but they were unable to change the information that was saved. How do I access the site?'''bold text'''

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Did you save this login to Lockwise ?