Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

some printer fonts are scrambled

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jonathan Watt

more options

A few pages have scrambled printer fonts, not all. Tried troubleshooting with Reset Firefox printer setting and Reset all Firefox printer settings not even thinking about a refresh!

How to I clear the parameters that determine how the printer fonts are controlled. Seems like something is corrupted. Does not scramble most pages. Simplify Pages prints the same page correctly. Same pages print fine in Edge. document attached on how firefox prints the page and how edge prints the same page. Can't be the printer driver.

Eddie Colbert Jr eddielc@erols.com

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Eddie. I can't tell what's wrong from the attached screenshot. Is that the file you intended to attach, since it doesn't seem to show a Firefox vs Edge comparison, unless I'm misunderstanding?

To help determine if this is some sort of corruption in your Firefox profile, it would help if you could create a new, fresh profile and see if the problem still occurs with that:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/profile-manager-create-remove-switch-firefox-profiles

If it does not, it would be very helpful if you know of any publicly accessible pages that have this issue which would make it much easier for the developers to investigate and diagnose.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.