Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Pocket Add-on does not work

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Alan

more options

The built-in Pocket button on Firefox is not working for me on my Ubuntu 18.04 and Windows 10 computer. Every time I press the button, it shows a sign in prompt, not a save the page UI. What should I do? Should I reinstall Firefox?

Potential Solutions:

  • Download the Firefox Pocket add-on
The built-in Pocket button on Firefox is not working for me on my Ubuntu 18.04 and Windows 10 computer. Every time I press the button, it shows a sign in prompt, not a save the page UI. What should I do? Should I reinstall Firefox? '''Potential Solutions:''' * Download the Firefox Pocket add-on

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi Alan

Are you signed into your Pocket account?

more options

Seburo said

Hi Alan Are you signed into your Pocket account?

Yes, I signed up for a Pocket account. I use it to bookmark and save pages since I use many web browsers.