Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Does Firefox not support Mac OS Big Sur v.11.0.1?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I just updated my Mac OS and now I am not able to watch Netflix shows. Not having a problem on Chrome.

Fixed own problem with Netflix. Did not have most updated version of Firefox!

I just updated my Mac OS and now I am not able to watch Netflix shows. Not having a problem on Chrome. Fixed own problem with Netflix. Did not have most updated version of Firefox!

Được chỉnh sửa bởi mo.chan2019 vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox 79 and newer releases require Mac OS X 10.12 or newer. Users on Mac OS X 10.9 and 10.10 and 10.11 have been moved to the Firefox 78.x ESR version.