Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

the cookie "fakedomain.com" is safe or not

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Balázs Meskó

more options

once i clear my data on the browser and restart the browser there is a cookie "fakedomain.com", i don't no weather this cookie is it safe or not can you confirm that and i attached the image of that cookie

once i clear my data on the browser and restart the browser there is a cookie "fakedomain.com", i don't no weather this cookie is it safe or not can you confirm that and i attached the image of that cookie
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That's a valid domain, so it does not seem suspicious. But you can safely remove it if you don't know the domain.