Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

High CPU usage when watching Youtube, Twitch.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

So recently my CPU usage is above 80% when watching something on youtube or twitch. I tried running in safe mode, there wasn't that much of a difference really. Could someone help me? Thanks!

So recently my CPU usage is above 80% when watching something on youtube or twitch. I tried running in safe mode, there wasn't that much of a difference really. Could someone help me? Thanks!

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Enter about:support and check, what's in the first line of the Graphics section.

more options

Compositing Basic Asynchronous Pan/Zoom wheel input enabled; scrollbar drag enabled; keyboard enabled; autoscroll enabled This?

more options

Yes, it means that your browser doesn't use GPU and your CPU usage will be very high.