Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have "BLOCK POPUPS" checked but still get some pop ups

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I get a POPUP that says: WANT TO REMOVE ADS? NO THANKS ALLOW

But choosing either, does nothing except opens a new window to a porn page.

Any "correct answer". Get rid of and STOP the popup?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Try installing ublock-origin(https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ublock-origin/) extension..It might help.

Hữu ích?

more options

Go to the Mozilla Add-ons Web Page {web Link} (There’s a lot of good stuff here) and search for a good ad blocker.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.