Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I cannot sync data

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi piotrp.p

more options

I have installed the system once and it always happened automatically, now nothing

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Can you clarify and give more detail about what you want to achieve ?

Are you trying to use Sync to restore your personal data ?

If you change the password of the Sync account or request a new password because you do not remember the password then all data previously stored on the Sync server is removed and this data is gone and can't be recovered. This is because this password is used to encrypt the data locally before uploading to the Sync server, so only that original password can decrypt content that is on the Sync server.

Hữu ích?

more options

So I have already lost my data because I logged in to this account is there any chance of recovery?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.