Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Proxy about:blank

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 42 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi raphmartin1999

more options

Hello,

I installed a proxy on Firefox. On the website facebook.com when I click on a button that open a new firefox window to connect my instagram account to my facebook page, it opens a white page with "about:blank" URL instead of the instagram registration page. What does it mean and what am I supposed to do to solve it?

Thank you.

MARTIN Raphaël

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

This might be an issue with the Facebook Container extension that prevents opening links to external web pages.

See:

more options

I have the same issue, I unstaled Facebook Container.