Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Fractional pixels with a 4K monitor

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Hey guys, I'm having some issues when using Firefox with a 4K monitor.

Whenever I resize the window to 768px using either the Inspector or a website page builder like Elementor (as an example), it actually resizes the window to 767.833px.

This causes a lot of websites to break, as most have styling for (max-width: 767px) and (min-width: 768px).

This has existed for months now, and doesn't happen on Chrome. In Chrome, 768px shows as 768px.

Any ideas on why this is happening, or how to fix it?


Thanks!

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.