Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

White bar on FF above the tabs

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3619 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi shhtewart

more options

Just got a new laptop, and when opening FF this white bar appears on the browser above the tabs. How do I get rid of that? If I'm recalling correctly, the minimize, maximize, and close functions are present on the tab bar on my desktop FF browser. Screenshot attached

Just got a new laptop, and when opening FF this white bar appears on the browser above the tabs. How do I get rid of that? If I'm recalling correctly, the minimize, maximize, and close functions are present on the tab bar on my desktop FF browser. Screenshot attached
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Make sure you run Firefox in desktop mode and not in tablet mode.

You can check whether you currently have enabled the Title bar in Firefox, look at the bottom of the Customize palette page.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Isn't that the frame of the Firefox program?

more options

FredMcD said

Isn't that the frame of the Firefox program?

Yes? However, it's not present on my desktop's version. I'd provide a screenshot of that but I won't be at my desktop for some hours.

more options

Giải pháp được chọn

Make sure you run Firefox in desktop mode and not in tablet mode.

You can check whether you currently have enabled the Title bar in Firefox, look at the bottom of the Customize palette page.

more options

cor-el said

Make sure you run Firefox in desktop mode and not in tablet mode. You can check whether you currently have enabled the Title bar in Firefox, look at the bottom of the Customize palette page.

It was the title bar! Thank you so much for the help!