Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Printing an attachment without downloading

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 2991 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi rshaffer1520

more options

attachments aren't opening. I only get a save option, without an option to open and print

attachments aren't opening. I only get a save option, without an option to open and print

Giải pháp được chọn

hello

glclaiborne81....

follow the steps and instruction your problem is easy to resolved.............

Open firefox.

 • Click the ≡ menu button on top right select Option.
 • in General tab < Select the Applications tab
 • Locate Portable Document Format (PDF) on the list of file types.
 • Change the Action to Preview In Firefox.
 • Click Ok.

for better understand i have attached screenshot.

note: restart firefox:

i hope resolved your problem then reply back to me.

thank you!

regards,

Arman

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hello

glclaiborne81....

follow the steps and instruction your problem is easy to resolved.............

Open firefox.

 • Click the ≡ menu button on top right select Option.
 • in General tab < Select the Applications tab
 • Locate Portable Document Format (PDF) on the list of file types.
 • Change the Action to Preview In Firefox.
 • Click Ok.

for better understand i have attached screenshot.

note: restart firefox:

i hope resolved your problem then reply back to me.

thank you!

regards,

Arman

more options

I have this exact same problem and my preference is already set to Open in Firefox and I have no Preview in Firefox option. Running 82.02.2 on a Mac.