Tìm kiếm hỗ trợ

Avoid support scams. We will never ask you to call or text a phone number or share personal information. Please report suspicious activity using the “Report Abuse” option.

Learn More

Unable To Update Firefox 72.0.1

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I am using Windows 7 Home and Firefox 72.0.1. When I try to update Firefox to a later version, it stops working on my computer, and plays dead. Is there a way to fix this frustrating problem? Your assistance will be much appreciated.

Giải pháp được chọn

If you have trouble with the upgrade, use this link; http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

If you have trouble with the upgrade, use this link; http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.