Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to add extenson

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Tommy

more options

Hello how to add extensons

Giải pháp được chọn

Hello yheqwyeebrdurlebun, To add extensions, all you have to do is Click on the menu button (usually 3 lines), and click Add-ons. Now you can search for more or use a reccommended addon.

Tell me if that helped and Stay Safe!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hello yheqwyeebrdurlebun, To add extensions, all you have to do is Click on the menu button (usually 3 lines), and click Add-ons. Now you can search for more or use a reccommended addon.

Tell me if that helped and Stay Safe!

more options

Yes that is what i look for thank you

more options

Awesome!