Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

scroll anchor

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Firefox jumps with facebook.

turned off scroll anchor and no more jumping.

I thought scroll anchor enabled was supposed to prevent page jumping

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

volvo_redrobin said

Firefox jumps with facebook. turned off scroll anchor and no more jumping. I thought scroll anchor enabled was supposed to prevent page jumping

Do you mean this preference:

layout.css.scroll-anchoring.enabled

That mostly affects where Firefox scrolls to when reloading a page, for example, when going Back. Because the FB news feed dynamically adds content over time, the last scroll position can be a problem when going back because some content may not be loaded at the time Firefox jumps to the spot.