Search Support

how can i use or create a shortcut for "duplicate tab"?

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi coatli

more options

how can i use or create a shortcut for "duplicate tab"? i use it constantly! thanks!

Giải pháp được chọn

Hello coatli,

You could do this : hold down the CTRL key and then type (lowercase):
L C T V ENTER.

But maybe you'd rather give this add-on a try :

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/duplicate-tab-shortcut/

Any good ?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

All Replies (5)

more options

Giải pháp được chọn

Hello coatli,

You could do this : hold down the CTRL key and then type (lowercase):
L C T V ENTER.

But maybe you'd rather give this add-on a try :

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/duplicate-tab-shortcut/

Any good ?

Được chỉnh sửa bởi McCoy vào

Helpful?

more options

great, thanks! :)

Helpful?

more options

coatli said

great, thanks! :)

    My pleasure !

Helpful?

more options

I know you asked for a keyboard shortcut, but there are more ways apart from via the right-click context menu.

You can middle-click the combined Stop/Reload button with the mouse scroll wheel to open (duplicate) the current tab in a new tab. This include the Back/Forward history of the current tab. You can hold the Shift key to toggle loading in the background (keep focus on the current tab).

You can use Ctrl+L to set focus to the location/address bar and press Alt+Enter to open the selected URL in a new tab. You may have to use Ctrl+A or ESC in case the URL isn't selected.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Helpful?

more options

thanks!

Helpful?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.