X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

frozen web browser

Được đăng

Can not open firefox on my laptop

Can not open firefox on my laptop
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Android 9; Mobile; rv:68.0) Gecko/68.0 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4347 giải pháp 61140 câu trả lời
Được đăng

Please explain the problem in detail. What happens? What are the exact error message(s) ?


Some problems occur when your Internet security program was set to trust the previous version of Firefox, but no longer recognizes your updated version as trusted. Now how to fix the problem: To allow Firefox to connect to the Internet again;

  • Make sure your Internet security software is up-to-date (i.e. you are running the latest version).
  • Remove Firefox from your program's list of trusted or recognized programs. For detailed instructions, see

Configure firewalls so that Firefox can access the Internet. {web link}

Please explain the problem in detail. What happens? What are the exact error message(s) ? Some problems occur when your Internet security program was set to trust the previous version of Firefox, but no longer recognizes your updated version as trusted. Now how to fix the problem: To allow Firefox to connect to the Internet again; * Make sure your Internet security software is up-to-date (i.e. you are running the latest version). * Remove Firefox from your program's list of trusted or recognized programs. For detailed instructions, see '''[https://support.mozilla.org/en-US/kb/configure-firewalls-so-firefox-can-access-internet Configure firewalls so that Firefox can access the Internet.]''' {web link}
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

It started when firefox asked to be my default browser. I clicked yes and then settings came up and everything stopped. I can not open any of the shortcuts and can not even open the start menu. The last time something like this happened I needed to sign on to firefox. Now I can't see how to do that.

Thomas

It started when firefox asked to be my default browser. I clicked yes and then settings came up and everything stopped. I can not open any of the shortcuts and can not even open the start menu. The last time something like this happened I needed to sign on to firefox. Now I can't see how to do that. Thomas
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4347 giải pháp 61140 câu trả lời
Được đăng

thomas.ervin said

. . . . settings came up and everything stopped

Is that a Windows or Firefox setting?


Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?


Start your Computer in safe mode with network support. Then start Firefox. Try Secure websites. Is the problem still there?

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode Starting Any Computer In Safe Mode; Free Online Encyclopedia

''thomas.ervin [[#answer-1283207|said]]'' <blockquote> . . . . settings came up and everything stopped </blockquote> Is that a Windows or Firefox setting? [https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode Start Firefox in Safe Mode] {web link} A small dialog should appear. Click '''Start In Safe Mode''' (not Refresh). Is the problem still there? ----------- Start your '''Computer''' in safe mode with network support. Then start Firefox. Try '''Secure''' websites. Is the problem still there? http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode Starting Any Computer In Safe Mode; Free Online Encyclopedia
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.