X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

why do you allow pages to stop move to another page. I am my computers GOD not some criminal page hijackers

Được đăng

I went to some page trying to sell me stuff at a "discount" but repeatedly could not move off the page without clicking some buttons on said page, Naturally I did not do so but killed the tab. Why does mozilla enable these criminal hijackers to take over their software. I am GOD on my computer and should not be impeded by criminal capitalist organizations hijacking my browser and in such a blatant way. Why does Mozzilla allow this? whos side are you criminal enablers on really?

I went to some page trying to sell me stuff at a "discount" but repeatedly could not move off the page without clicking some buttons on said page, Naturally I did not do so but killed the tab. Why does mozilla enable these criminal hijackers to take over their software. I am GOD on my computer and should not be impeded by criminal capitalist organizations hijacking my browser and in such a blatant way. Why does Mozzilla allow this? whos side are you criminal enablers on really?

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8792 giải pháp 71903 câu trả lời
Được đăng

Hi jackobyDawg, how did the page prevent you from moving away?

For example, do you mean the page showed a dialog similar to the following (the beforeunload prompt):

Or was it something else such as going full screen to hide the tab bar, etc.?

If you want to provide a link to a badly behaved site, please add a space in the domain (for example, break .com into .c om) so no one goes to it accidentally. Thanks.

Hi jackobyDawg, how did the page prevent you from moving away? For example, do you mean the page showed a dialog similar to the following (the beforeunload prompt): <img src="https://user-media-prod-cdn.itsre-sumo.mozilla.net/uploads/images/2019-11-22-07-59-50-6ecdc1.png" width="550"> Or was it something else such as going full screen to hide the tab bar, etc.? If you want to provide a link to a badly behaved site, please add a space in the domain (for example, break .com into .c om) so no one goes to it accidentally. Thanks.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.