X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

no browsers and only some websites are loading for me

Được đăng

no browsers like google or bing and some random websites are loading when using firefox and ive tried everything from, searching forums, to video tutorials and nothing has helped. when i click on the google link to the browser or anything related to google it just loads for like 20 min and then gives me this error PR_CONNECT_RESET_ERROR and i cannot find anything to fix it, if anyone knows anything on this please help

no browsers like google or bing and some random websites are loading when using firefox and ive tried everything from, searching forums, to video tutorials and nothing has helped. when i click on the google link to the browser or anything related to google it just loads for like 20 min and then gives me this error PR_CONNECT_RESET_ERROR and i cannot find anything to fix it, if anyone knows anything on this please help

Giải pháp được chọn

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

little update, nothing related to google can be opened in microsoft edge either

little update, nothing related to google can be opened in microsoft edge either
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
ali.rogers3608 0 giải pháp 5 câu trả lời
Được đăng

Try restarting your electronic. If that doesn't work, make sure that it doesn't need to be updated. This has happened to me before and I restarted my mac and it fixed the problem.

Try restarting your electronic. If that doesn't work, make sure that it doesn't need to be updated. This has happened to me before and I restarted my mac and it fixed the problem.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Giải pháp được chọn

just reset windows :/

just reset windows :/
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.