X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox crashes

Được đăng

bp-c5f05dab-f4d8-4ae3-9043-15fba0191118 bp-5db264f9-3dda-4063-956c-a97e30191119

(edited to add crash report posted in [another thread] - c)

bp-c5f05dab-f4d8-4ae3-9043-15fba0191118 bp-5db264f9-3dda-4063-956c-a97e30191119 ''(edited to add crash report posted in [[/questions/1273282 another thread]] - c)''

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 11.0.8
 • Google Update
 • NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
 • Next Generation Java Plug-in 11.161.2 for Mozilla browsers
 • McAfee MSC FF plugin DLL
 • Media Go Detector Plug-in
 • npapicomadapter
 • 5.1.50906.0
 • VLC media player Web Plugin
 • NPWLPG
 • Windows Presentation Foundation (WPF) plug-in for Mozilla browsers
 • iTunes Detector Plug-in

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
 • Top 10 Contributor
4310 giải pháp 60525 câu trả lời
Được đăng

Product Firefox Release Channel esr Version 68.2.0esr Build ID 20191029132755 (2019-10-29) Buildhub data OS Linux OS Version 0.0.0 Linux 3.16.0-4-686-pae #1 SMP Debian 3.16.39-1+deb8u2 (2017-03-07) i686

bp-c5f05dab-f4d8-4ae3-9043-15fba0191118

Signature: libxul.so@0x8b77b1 | libxul.so@0x5307893 | libxul.so@0x8b7821 | libxul.so@0x5307893 | libxul.so@0x719efff | libxul.so@0x103bfff | libxul.so@0x103c001 | libxul.so@0x4643ee3 | libxul.so@0x719efff | libxul.so@0x96194b | libxul.so@0x9618fb | libxul.so@0x71...

MOZ_CRASH Reason (Sanitized) MOZ_CRASH(IPC FatalError in the parent process!)

Crash Reason SIGSEGV /SEGV_MAPERR

Product Firefox Release Channel esr Version 68.2.0esr Build ID 20191029132755 (2019-10-29) Buildhub data OS Linux OS Version 0.0.0 Linux 3.16.0-4-686-pae #1 SMP Debian 3.16.39-1+deb8u2 (2017-03-07) i686 bp-c5f05dab-f4d8-4ae3-9043-15fba0191118 Signature: libxul.so@0x8b77b1 | libxul.so@0x5307893 | libxul.so@0x8b7821 | libxul.so@0x5307893 | libxul.so@0x719efff | libxul.so@0x103bfff | libxul.so@0x103c001 | libxul.so@0x4643ee3 | libxul.so@0x719efff | libxul.so@0x96194b | libxul.so@0x9618fb | libxul.so@0x71... MOZ_CRASH Reason (Sanitized) MOZ_CRASH(IPC FatalError in the parent process!) Crash Reason SIGSEGV /SEGV_MAPERR
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
 • Top 10 Contributor
4310 giải pháp 60525 câu trả lời
Được đăng

Let’s do a full clean re-install;

Note: Firefox comes in three or more folders on all computers. They are;

Maintenance: (Programs Folder) <Windows Only> Firefox itself: (Programs Folder) And two folders in the profile of each user on the computer for each Firefox profile for that user.

If you remove the Firefox folder, the user profiles would not be affected.


Download Firefox For All languages And Systems {web link}

Save the file. Then Close Firefox.

Using your file browser, open the Programs Folder on your computer.

Windows: C:\Program Files C:\Program Files (x86) Note: Check Both Folders

Mac: Open the "Applications" folder. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac

Linux: Check your user manual. If you installed Firefox with the distro-based package manager, you should use the same way to uninstall it. See Install Firefox on Linux; https://support.mozilla.org/en-US/kb/install-firefox-linux

If you downloaded and installed the binary package from the Firefox download page, simply remove the folder Firefox in your home directory. http://www.mozilla.org/firefox#desktop ++++++++++++++++++++++++++++ Look for, and remove any Mozilla or Firefox program folders. Do not remove the Mozilla Thunderbird folder if there is one.

Do Not remove any profile folders.

After rebooting the computer, run a registry scanner if you have one. Then run the installer. +++++++++++++++++++++++++++ If there is a problem, start your Computer in safe mode and try again.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode This shows how to Start all Computers in Safe Mode; Free Online Encyclopedia

Let’s do a full clean re-install; Note: Firefox comes in three or more folders on all computers. They are; Maintenance: (Programs Folder) <Windows Only> Firefox itself: (Programs Folder) And two folders in the profile of each user on the computer for each Firefox profile for that user. If you remove the Firefox folder, the user profiles would not be affected. ----------- [http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/ Download Firefox For All languages And Systems] {web link} Save the file. Then '''Close Firefox. ''' Using your file browser, open the '''Programs Folder''' on your computer. '''Windows: ''' C:\Program Files C:\Program Files (x86) '''Note:''' Check Both Folders '''Mac: ''' Open the ''' "Applications" ''' folder. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac '''Linux: ''' Check your user manual. If you installed Firefox with the distro-based package manager, you should use the same way to uninstall it. See Install Firefox on Linux; https://support.mozilla.org/en-US/kb/install-firefox-linux If you downloaded and installed the binary package from the Firefox download page, simply remove the folder Firefox in your home directory. http://www.mozilla.org/firefox#desktop ++++++++++++++++++++++++++++ Look for, and remove any '''Mozilla''' or '''Firefox''' program folders. Do not remove the '''Mozilla Thunderbird''' folder if there is one. '''Do Not''' remove any profile folders. After rebooting the computer, run a registry scanner if you have one. Then run the installer. +++++++++++++++++++++++++++ If there is a problem, start your '''Computer''' in safe mode and try again. http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode This shows how to Start all Computers in Safe Mode; Free Online Encyclopedia
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
 • Top 10 Contributor
4310 giải pháp 60525 câu trả lời
Được đăng

Same user - different report from https://support.mozilla.org/en-US/questions/1273282

Product Firefox Release Channel esr Version 68.2.0esr Build ID 20191029132755 (2019-10-29) Buildhub data OS Linux OS Version 0.0.0 Linux 3.16.0-4-686-pae #1 SMP Debian 3.16.39-1+deb8u2 (2017-03-07) i686

bp-5db264f9-3dda-4063-956c-a97e30191119 Signature: firefox-esr@0xe3f5

Crash Reason SIGSEGV /SEGV_MAPERR

Same user - different report from https://support.mozilla.org/en-US/questions/1273282 Product Firefox Release Channel esr Version 68.2.0esr Build ID 20191029132755 (2019-10-29) Buildhub data OS Linux OS Version 0.0.0 Linux 3.16.0-4-686-pae #1 SMP Debian 3.16.39-1+deb8u2 (2017-03-07) i686 bp-5db264f9-3dda-4063-956c-a97e30191119 Signature: firefox-esr@0xe3f5 Crash Reason SIGSEGV /SEGV_MAPERR
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.