X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Any idea?

Được đăng

I'm having problem, on making my fire fox browser as a default. Any idea?

I'm having problem, on making my fire fox browser as a default. Any idea?

Được chỉnh sửa bởi rebels01 vào

Giải pháp được chọn

Nope, it won't work.

 No problem! just got to live with it.
         Thank you.
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

user1790693 1 giải pháp 11 câu trả lời
Được đăng

Have you tried making Firefox your default browser in "Preferences"? If not you can find the "Make Default…" button in the "General" panel.

Otherwise you can change the default web browser in the "Control Panel" in Windows. Click on "Default Programs", then on "Set your default programs", look for Firefox in the left-hand pane and click the "Set this program as default" link.

I hope this will help you.

Have you tried making Firefox your default browser in "Preferences"? If not you can find the "Make Default…" button in the "General" panel. Otherwise you can change the default web browser in the "Control Panel" in '''Windows'''. Click on "Default Programs", then on "Set your default programs", look for '''Firefox''' in the left-hand pane and click the "Set this program as default" link. I hope this will help you.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

yes, I try, it won't go. I click on {make default} Then I click on Firefox and it still won't do it. I even re-set my fire fox twice and still won't go

 Any Idea's?
yes, I try, it won't go. I click on {make default} Then I click on Firefox and it still won't do it. I even re-set my fire fox twice and still won't go Any Idea's?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
user1790693 1 giải pháp 11 câu trả lời
Được đăng

Currently what is your default browser?

Currently what is your default browser?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
My_Cheese_Is_Slippin'
 • Top 10 Contributor
94 giải pháp 1013 câu trả lời
Được đăng

You might find some of the suggestions in this thread useful:

Unable to select Firefox as default browser Windows 8.1 https://support.mozilla.org/en-US/questions/1271065

You might find some of the suggestions in this thread useful: Unable to select Firefox as default browser Windows 8.1 https://support.mozilla.org/en-US/questions/1271065
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Browser is Mozilla Firefox

Browser is Mozilla Firefox
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
user1790693 1 giải pháp 11 câu trả lời
Được đăng

Then try to open again "Default Programs" in "Control Panel", select Firefox but this time click on the "Choose defaults for this program" link to see which files and protocols will open in Firefox and click "Select All".

If the problem persists could you explain in which cases Internet Explorer is started instead of Firefox?

Then try to open again "Default Programs" in "Control Panel", select '''Firefox''' but this time click on the "Choose defaults for this program" link to see which files and protocols will open in '''Firefox''' and click "Select All". If the problem persists could you explain in which cases '''Internet Explorer''' is started instead of '''Firefox'''?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Giải pháp được chọn

Nope, it won't work.

 No problem! just got to live with it.
         Thank you.
Nope, it won't work. No problem! just got to live with it. Thank you.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.