X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox won't fully download xfinity e mail

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
Được đăng

I have used Firefox for years. My email is provided by Comcast's Xfinity. Until today, Firefox allowed me to access all features related to my Xfinity email. Nos, using Firefox, I cannot download the "emoticons" feature of my Xfinity e mail. They won't download. After talking to Comcast, I switched to Chrome and was able to fully download the emoticons. I would like to continue using Firefox, but can you please fix my "emoticon" problem? Thank you.

I have used Firefox for years. My email is provided by Comcast's Xfinity. Until today, Firefox allowed me to access all features related to my Xfinity email. Nos, using Firefox, I cannot download the "emoticons" feature of my Xfinity e mail. They won't download. After talking to Comcast, I switched to Chrome and was able to fully download the emoticons. I would like to continue using Firefox, but can you please fix my "emoticon" problem? Thank you.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.