X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Changed my theme, background turned to black. Can't turn my background back to light.

Được đăng

I use Firefox. I changed my theme to a darker based theme. Didn't like it, too muddy to read. So I tried to disable it. But my screen color is still black on many Firefox pages. Including Google search & calendar, Facebook. How do I get the light background back?

I use Firefox. I changed my theme to a darker based theme. Didn't like it, too muddy to read. So I tried to disable it. But my screen color is still black on many Firefox pages. Including Google search & calendar, Facebook. How do I get the light background back?
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

Solarized Light. I had 4 or 5 others that I cycled through. None of them changed the black screens. Removed them all except this one.

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

ethanweegee 0 giải pháp 2 câu trả lời
Được đăng

As far as I'm aware, there is no official fix for this. I can recommend this extension: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/text-contrast-for-dark-themes Using that, you'll need to enable it for any websites not rendering properly. It's not an elegant solution, but I have no issues anymore.

As far as I'm aware, there is no official fix for this. I can recommend this extension: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/text-contrast-for-dark-themes Using that, you'll need to enable it for any websites not rendering properly. It's not an elegant solution, but I have no issues anymore.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17534 giải pháp 158559 câu trả lời
Được đăng

You can check the default text and background color.

  • Options/Preferences -> General: Fonts & Colors -> Colors

Make sure you allow pages to choose their own colors.

You can check the default text and background color. *Options/Preferences -> General: Fonts & Colors -> Colors Make sure you allow pages to choose their own colors.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

I had something called "Dark Reader" extension installed. I guess it was installed when I changed a theme. Other lighter themes never changed it back.

I had something called "Dark Reader" extension installed. I guess it was installed when I changed a theme. Other lighter themes never changed it back.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.