X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Issue with MOZILLA_PKIX_ERROR_INVALID_INTEGER_ENCODING

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
Được đăng

Hi Community,

Quite often (more and more these days) I'm receiving MOZILLA_PKIX_ERROR_INVALID_INTEGER_ENCODING message. Full text message is "An error occurred during a connection to XYZ. The server presented a certificate that contains an invalid encoding of an integer. Common causes include negative serial numbers, negative RSA moduli, and encodings that are longer than necessary."

I've tried searching for this error, but I was unable to figure out what exactly does it means (except that Firefox finds this certificate invalid for some reason), and how to fix/disable this (except for replacing a certificate).

I know this certificate is a self-signed one, but I don't care as it is used in my lab. More important, Chrome or IE or Edge do not report this issue and are allowing me to choose to trust it.

Thanks

Hi Community, Quite often (more and more these days) I'm receiving MOZILLA_PKIX_ERROR_INVALID_INTEGER_ENCODING message. Full text message is "An error occurred during a connection to XYZ. The server presented a certificate that contains an invalid encoding of an integer. Common causes include negative serial numbers, negative RSA moduli, and encodings that are longer than necessary." I've tried searching for this error, but I was unable to figure out what exactly does it means (except that Firefox finds this certificate invalid for some reason), and how to fix/disable this (except for replacing a certificate). I know this certificate is a self-signed one, but I don't care as it is used in my lab. More important, Chrome or IE or Edge do not report this issue and are allowing me to choose to trust it. Thanks
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.