X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Sudden - Firefox crashes in safe-mode and after refresh

Được đăng

Crash ID: bp-f5096bed-08dd-4c82-8d59-fd1040190920 Crash ID: bp-7ee903eb-a932-46a1-bf94-435640190920 Crash ID: bp-9c47d02e-e3ae-4679-8562-bff2b0190920

My FF install has been mostly static and definitely static in terms of my intervention in the past week but suddenly, after using the browser for 30 minutes on Sep 19, I now incur crashes after approximately 2 seconds upon FF starting.

Crash ID: bp-f5096bed-08dd-4c82-8d59-fd1040190920 Crash ID: bp-7ee903eb-a932-46a1-bf94-435640190920 Crash ID: bp-9c47d02e-e3ae-4679-8562-bff2b0190920 My FF install has been mostly static and definitely static in terms of my intervention in the past week but suddenly, after using the browser for 30 minutes on Sep 19, I now incur crashes after approximately 2 seconds upon FF starting.

Giải pháp được chọn

Left webroot running and disabled / shutdown MWB. A new refreshed and updated (available today) FF is now functioning. Started MWB and FF continues to function. Thanks for the analysis.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

Roboform AB Plus ???

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

philipp
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5304 giải pháp 23418 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

hi, the reports show that two different security tools (webroot, malwarebytes) are hooking into the firefox process at the same time, which may be problematic - can you try to remove one or both of them to see if this is making any difference?

hi, the reports show that two different security tools (webroot, malwarebytes) are hooking into the firefox process at the same time, which may be problematic - can you try to remove one or both of them to see if this is making any difference?
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Giải pháp được chọn

Left webroot running and disabled / shutdown MWB. A new refreshed and updated (available today) FF is now functioning. Started MWB and FF continues to function. Thanks for the analysis.

Left webroot running and disabled / shutdown MWB. A new refreshed and updated (available today) FF is now functioning. Started MWB and FF continues to function. Thanks for the analysis.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.