X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How update Firefox on startup, before process starts.

Được đăng

Hello,

we have some issues when user run Firefox with already updated profile on Firefox which version is older. Users check "create new profile" and after that report that all them settings are gone.

We can use start parameter: -allow-downgrade or just remove compatibility.ini if Firefox version not like profile version.

But we don`t want do this, I we think the best way is not start Firefox until it update. Can we force update Firefox using config or start parameter?

Hello, we have some issues when user run Firefox with already updated profile on Firefox which version is older. Users check "create new profile" and after that report that all them settings are gone. We can use start parameter: -allow-downgrade or just remove compatibility.ini if Firefox version not like profile version. But we don`t want do this, I we think the best way is not start Firefox until it update. Can we force update Firefox using config or start parameter?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

alex_mayorga
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
366 giải pháp 2869 câu trả lời
Được đăng

Hi Denis!

Please check https://wiki.mozilla.org/Windows_Service_Silent_Update#Service_command_line_parameters , see if it helps on your use case and let us know if this solves your question.

Thanks!

Hi Denis! Please check https://wiki.mozilla.org/Windows_Service_Silent_Update#Service_command_line_parameters , see if it helps on your use case and let us know if this solves your question. Thanks!
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

alex_mayorga said

Hi Denis! Please check https://wiki.mozilla.org/Windows_Service_Silent_Update#Service_command_line_parameters , see if it helps on your use case and let us know if this solves your question. Thanks!

Unfortunately, I did not find a way to start the service.

$Service = "MozillaMaintenance" Invoke-Expression "cmd /c sc start MozillaMaintenance software-update updater.exe update-dir apply-dir [wait-pid] [callback-dir] [callback-path] [callback args]"


As far as I understand, it starts with arguments that we cannot recognize. How to start this service? :)

Thanks.

''alex_mayorga [[#answer-1251464|said]]'' <blockquote> Hi Denis! Please check https://wiki.mozilla.org/Windows_Service_Silent_Update#Service_command_line_parameters , see if it helps on your use case and let us know if this solves your question. Thanks! </blockquote> Unfortunately, I did not find a way to start the service. $Service = "MozillaMaintenance" Invoke-Expression "cmd /c sc start MozillaMaintenance software-update updater.exe update-dir apply-dir [wait-pid] [callback-dir] [callback-path] [callback args]" As far as I understand, it starts with arguments that we cannot recognize. How to start this service? :) Thanks.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Look like firefox.exe download updates. And only after download completed start service for apply updates.

Look like firefox.exe download updates. And only after download completed start service for apply updates.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.