X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox won't play some videos

Được đăng

Firefox won't play some videos that Chrome will. With one of the main news sites I use news.com.au I can't play any videos. This pages for example: https://www.news.com.au/technology/online/nbn/nbns-excuse-for-slow-net-speeds-exposed/news-story/3b29150c6857b9a76ee083314fc1a310

Firefox won't play some videos that Chrome will. With one of the main news sites I use news.com.au I can't play any videos. This pages for example: https://www.news.com.au/technology/online/nbn/nbns-excuse-for-slow-net-speeds-exposed/news-story/3b29150c6857b9a76ee083314fc1a310
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Android 9; Mobile; rv:67.0) Gecko/67.0 Firefox/67.0

Thông tin chi tiết

hellosct1 12 giải pháp 134 câu trả lời
Được đăng

hi,

I share with you the link that will help you to solve this blockage you are encountering

https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-common-audio-and-video-issues

hi, I share with you the link that will help you to solve this blockage you are encountering https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-common-audio-and-video-issues
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.