X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Work around for Secure Connection Error

Được đăng

I refuse to believe the Firefox cannot connect to the US Dept of Energy National Energy Technology Lab site (NETL). There must be a way to get there without getting that "Secure Connection Failed" message. It's a .gov site. https://www.netl.doe.gov/ Can someone please help me find a way around this problem? I really don't want to have to use Chrome or Explorer. Thank you!

I refuse to believe the Firefox cannot connect to the US Dept of Energy National Energy Technology Lab site (NETL). There must be a way to get there without getting that "Secure Connection Failed" message. It's a .gov site. https://www.netl.doe.gov/ Can someone please help me find a way around this problem? I really don't want to have to use Chrome or Explorer. Thank you!

Giải pháp được chọn

Hi CarolynOSU, it appears that the server has a small list of allowed encryption ciphers, and none of them match up with the ciphers supported by Firefox. When Firefox tells the server its list, the server closes the connection due to no matches.

I don't know why the server doesn't have more cipher support. Considering the nature of the institution, they should be using more secure server settings (stronger ciphers). For now, you'll have to use a different browser.

If you want to compare:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8580 giải pháp 70166 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi CarolynOSU, it appears that the server has a small list of allowed encryption ciphers, and none of them match up with the ciphers supported by Firefox. When Firefox tells the server its list, the server closes the connection due to no matches.

I don't know why the server doesn't have more cipher support. Considering the nature of the institution, they should be using more secure server settings (stronger ciphers). For now, you'll have to use a different browser.

If you want to compare:

Hi CarolynOSU, it appears that the server has a small list of allowed encryption ciphers, and none of them match up with the ciphers supported by Firefox. When Firefox tells the server its list, the server closes the connection due to no matches. I don't know why the server doesn't have more cipher support. Considering the nature of the institution, they should be using more secure server settings (stronger ciphers). For now, you'll have to use a different browser. If you want to compare: * Site: https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.netl.doe.gov (slow page) * Browser: https://www.ssllabs.com/ssltest/viewMyClient.html
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thank you very much!

Thank you very much!
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.