X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Hiding addons

Được đăng

I have multiple add-ons. I am using their functionality but I would like to hide them so it only shows 2 of them, without losing the effect of the others. How do I do that?

I have multiple add-ons. I am using their functionality but I would like to hide them so it only shows 2 of them, without losing the effect of the others. How do I do that?

Giải pháp được chọn

What add-ons is this about?

If this is about icons on the Navigation Toolbar then use customize mode to drag them to the overflow area or move them to the palette window.

You can also do this in normal mode via the right-click context menu. If you right-click a toolbar item in normal (non-customize) mode then you can remove this item from the toolbar.

  • "Remove from Toolbar" will remove this item from the Navigation Toolbar and moves it to the Customize palette ("3-bar" Firefox menu button -> Customize)
  • "Move to Menu" will move this item to the "3-bar" Firefox menu button drop-down list
  • "Move to Toolbar" in the "3-bar" Firefox menu button drop-down list will move this item to the toolbar
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17530 giải pháp 158495 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

What add-ons is this about?

If this is about icons on the Navigation Toolbar then use customize mode to drag them to the overflow area or move them to the palette window.

You can also do this in normal mode via the right-click context menu. If you right-click a toolbar item in normal (non-customize) mode then you can remove this item from the toolbar.

  • "Remove from Toolbar" will remove this item from the Navigation Toolbar and moves it to the Customize palette ("3-bar" Firefox menu button -> Customize)
  • "Move to Menu" will move this item to the "3-bar" Firefox menu button drop-down list
  • "Move to Toolbar" in the "3-bar" Firefox menu button drop-down list will move this item to the toolbar
What add-ons is this about? If this is about icons on the Navigation Toolbar then use customize mode to drag them to the overflow area or move them to the palette window. You can also do this in normal mode via the right-click context menu. If you right-click a toolbar item in normal (non-customize) mode then you can remove this item from the toolbar. *"Remove from Toolbar" will remove this item from the Navigation Toolbar and moves it to the Customize palette ("3-bar" Firefox menu button -> Customize) *"Move to Menu" will move this item to the "3-bar" Firefox menu button drop-down list *"Move to Toolbar" in the "3-bar" Firefox menu button drop-down list will move this item to the toolbar
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thanks alot.

Thanks alot.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.