X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Como salvar a página como pdf, do mesmo modo que há pelo firefox mobile, contendo o css e etc

 • Không có trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 36 lượt xem
Được đăng

Antigamente tinha um opção de salvar a página como pdf via desktop sem extensão, junto com o css e etc. Esta opção foi retirada do desktop e tem apenas no mobile?

Antigamente tinha um opção de salvar a página como pdf via desktop sem extensão, junto com o css e etc. Esta opção foi retirada do desktop e tem apenas no mobile?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
 • Next Generation Java Plug-in 10.65.2 for Mozilla browsers
 • The plugin allows you to have a better experience with Microsoft SharePoint
 • The plugin allows you to have a better experience with Microsoft Lync
 • Shockwave Flash 16.0 r0
 • Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 12.0.6.147
 • 5.1.50907.0

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.