X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How did My browser get changed w/o Me knowing? Changed it back yesterday!

Được đăng

I had no clue My browser had been chanced until I tried to figure out some other things and saw that FireFox was not my default Browser! How di that happen? I don't remember ever changing!!!!!!!

I had no clue My browser had been chanced until I tried to figure out some other things and saw that FireFox was not my default Browser! How di that happen? I don't remember ever changing!!!!!!!

Giải pháp được chọn

Hi kcoabra, we could only guess that some other program made itself the default browser.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8498 giải pháp 69429 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi kcoabra, we could only guess that some other program made itself the default browser.

Hi kcoabra, we could only guess that some other program made itself the default browser.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thank You !

Thank You !
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.