X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I just created an firefox account and im am now locked out i have not received an email and i am stuck

Được đăng

please unlock my account

please unlock my account
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4146 giải pháp 57874 câu trả lời
Được đăng
What caused you to be locked out? [https://support.mozilla.org/en-US/kb/forum-response-firefox-sync-verification-email-faq Forum response - Firefox Sync Verification Email FAQs | Contributors Help] https://support.mozilla.org/en-US/kb/change-primary-email-address-firefox-accounts
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

thats the problem i cant sign in im locked out and i never have signed in. i just set up the firefox acct.

now all my emails are crashing at my business and corp office because you have locked me out

thats the problem i cant sign in im locked out and i never have signed in. i just set up the firefox acct. now all my emails are crashing at my business and corp office because you have locked me out
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

i don't know i installed firefox put in my email and now im locked out

i don't know i installed firefox put in my email and now im locked out
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4146 giải pháp 57874 câu trả lời
Được đăng

What is the exact error message?

What is the exact error message?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.