X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

refresh page

Được đăng

Il pulsante "ricarica la pagina corrente (ctrl+R)" oltre a ricaricare la pagina scrolla verso il basso o in alto.

Il pulsante "ricarica la pagina corrente (ctrl+R)" oltre a ricaricare la pagina scrolla verso il basso o in alto.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

McCoy
  • Top 10 Contributor
579 giải pháp 5424 câu trả lời
Được đăng

Duplicate to :

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1255756

(the OP elaborates some on the above mentioned thread)

Duplicate to : https://support.mozilla.org/en-US/questions/1255756 (the OP elaborates some on the above mentioned thread)