Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

add new feature in options tab

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 31 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

Dear Community Support,

I would like to suggest to add a new feature in Tools / Options / Home / New Tab, in this feature the Firefox user has only two options: Firefox Home (Default) and Blank Page, I want to suggest add Custom URL to be able open our favorite website like www.google.com when open a new tab as well.

Regards, Mahmoud Arianejad

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello aria1346,

Maybe you'd like to give this add-on a try :

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/new-tab-override/